ข้อมูลสถิติฟินแลนด์ เดือนมีนาคม มีผู้ว่างงานอยู่ที่ 197,000 คน

วิกฤตโรคโควิด-19 ทำให้วิถีชีวิตประจำวันในฟินแลนด์เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้ชาวฟินแลนด์

โควิด

วิกฤตโรคโควิด-19 ทำให้วิถีชีวิตประจำวันในฟินแลนด์เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้ชาวฟินแลนด์หลายคนต้องตกงาน จากข้อมูลสถิติของฟินแลนด์ในเดือนมีนาคม มีจำนวนผู้ว่างงานอยู่ที่ 197,000 คน ซึ่งมากกว่า 1 ปีก่อนราว 6,000 คนเพื่อช่วยให้ผู้ว่างงานได้พัฒนาความสามารถและทักษะใหม่ๆ ระหว่างรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวัน ทางมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น ฟินแลนด์จึงเสนอการศึกษาในมหาวิทยาลัยแบบเปิดให้แก่พวกเขา

การศึกษาเปิดกว้างสำหรับทุกคนอย่างแท้จริง

ทาพิโอ มาแอตตา อธิการบดีมหาวิทยาลัยกล่าวว่า การศึกษาเปิดกว้างสำหรับทุกคนอย่างแท้จริง ไม่มีข้อจำกัดด้านอายุหรือข้อกำหนดด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อกำหนดเพียงอย่างเดียวสำหรับผู้เข้าศึกษาคือต้องเป็นผู้ว่างงาน

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนในโครงการนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค.-31 ธ.ค. โดยผู้เรียนจะได้รับประโยชน์จากการสอนที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเอง แต่ไม่ครอบคลุมถึงหลักสูตรของสถาบันที่เป็นพันธมิตร

การเรียนการสอนถูกย้ายไปยังระบบอินเทอร์เน็ต สามารถเรียนได้ทุกที่

ลีนา เลสคีเนน ผู้อำนวยการด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปิดอีสเทิร์น ฟินแลนด์ กล่าวว่า ขณะนี้การเรียนการสอนถูกย้ายไปยังระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว ดังนั้นแม้จะยังไม่สามารถเปิดห้องสอนก็ยังสามารถเรียนได้ นักเรียนสามารถขอความช่วยเหลือด้านการจัดทำแผนการศึกษาและการเลือกวิชาเรียน จากที่ปรึกษาและผู้วางแผนวิชาที่มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น ฟินแลนด์

การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิดเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศฟินแลนด์ มีหลากหลายสาขาวิชาที่อยู่ในระบบเปิด ซึ่งหมายความว่าหลังจากผ่านการศึกษามาจำนวนหนึ่งแล้ว นักเรียนยังสามารถสมัครเป็นนักศึกษาระดับปริญญาได้โดยไม่ต้องสอบเข้า

นอกจากนี้ การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิดยังสร้างโอกาสในการขยายทักษะและฝึกทักษะที่จำเป็นในชีวิตการทำงานให้ลึกขึ้น ผู้ที่กำลังหางานสามารถศึกษานอกเวลาหรือเต็มเวลาได้โดยไม่เสียผลประโยชน์จากการว่างงาน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น ฟินแลนด์มีวิทยาเขตหลัก 2 แห่งในเมืองโจเอินซูและเมืองควาปิโอ ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของฟินแลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 โดยการควบรวมกิจการของมหาวิทยาลัยอิสระ 2 แห่งก่อนหน้านี้